Σύμβολα στην οθόνη

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης της οθόνης.
P3-1346-Symbols on screen
Πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης.

Το πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης δείχνει ποιες είναι οι ενεργές δραστηριότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις την κατάστασή τους. Δεν εμφανίζονται όλα τα σύμβολα δραστηριότητας/κατάστασης συνεχώς λόγω του περιορισμένου χώρου στο πεδίο.

ΛυχνίαΕρμηνεία
P3-1346-x60-Symbol-BT connecting
Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.
P3-1346-x60-Symbol-BT connected
Συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.
P3-1346-x60-Symbol-BT not connected
Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting
Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected
Συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed
Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου*1.

Ο μπάρες δείχνουν την ισχύ του σήματος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και κάτω από τις μπάρες εμφανίζεται ο τύπος σύνδεσης.

P3-1346-x60-Symbol-connection type
Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου*1.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected
Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου*1.
P3-1346-x60-Symbol-Roaming
Μόντεμ αυτοκινήτου*1 συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω περιαγωγής (για χρήση εντός δικτύων στο εξωτερικό).
P3-1346-x60-Symbol-position sending
Το σύμβολο εμφανίζεται όταν μεταδίδεται η θέση του αυτοκινήτου.
P3-1346-x60-Symbol-phone-connected
Τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.
P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call
Αναπάντητη κλήση.
P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call
Κλήση σε εξέλιξη.
P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved
Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου.
P3-1346-x60-Symbol-microphone muted
Μικρόφωνο απενεργοποιημένο.
P3-1346-x60-Symbol-sound muted
Σίγαση ήχου (MUTE).
P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS
Λειτουργία SOS σέρβις*1 ενεργή.
P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL
Λειτουργία ON CALL σέρβις*1 ενεργή.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call.