Διαδικτυακός χάρτης1 - εισαγωγή προορισμού

Προγραμματίστε ένα ταξίδι εισάγοντας τον προορισμό.

Για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Set destination.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination

Αρχική

Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει οποιαδήποτε θέση στην επιλογή μενού Home. Η λειτουργία εμφανίζεται κάθε φορά που θέλετε να αποθηκεύσετε μια θέση:

 • Save location as home + OK.

Για να ενεργοποιήσετε την καθοδήγηση με προορισμό Home:

 • Μαρκάρετε το Home + OK.

Διεύθυνση

Αρκεί απλώς να εισάγετε μια πόλη για να προκύψει ένα δρομολόγιο με καθοδήγηση - σας καθοδηγεί στο κέντρο της πόλης.

 Σημείωση

Ο ορισμός της πόλης ή της περιοχής μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ακόμη και εντός της ίδιας της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αφορά σε κοινότητα και σε άλλες περιπτώσεις σε μια περιφέρεια.

Τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναζητηθεί ένας προορισμός με βάση της διεύθυνση:

 • Country: - Εισαγωγή χώρας.
 • City: - Εισαγωγή πόλης.
 • Street: - Εισαγωγή διεύθυνσης.
 • Number: - Επιλογή αριθμού στην οδό.

Σημεία ενδιαφέροντος (POI)

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης επιλογών POI εμφανίζοντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές μενού:

 • Με όνομα
 • By category
 • Γύρω από το αυτοκίνητο
 • Κοντά στον προορισμό
 • Γύρω από το σημείο στο χάρτη

Για να μην είναι η εικόνα του χάρτη δυσανάγνωστη, ο αριθμός των επιλογών POI που μπορείτε να εμφανίσετε ταυτόχρονα στην οθόνη είναι περιορισμένος - εάν μεγεθύνετε ένα σημείο, έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες επιλογές POI.

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εμφάνισης των POI, βλ. επιλογές χάρτη.

Παραδείγματα συμβόλων για διαφορετικές επιλογές POI, βλ. Διαδικτυακός χάρτης1 - σύμβολα σημείων ενδιαφέροντος (POI) .

Αποθηκευμένη θέση

Εδώ συγκεντρώνονται οι προορισμοί και οι θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στην επιλογή μενού "Αποθήκευση".

Ο αποθηκευμένος προορισμός και η θέση, αντίστοιχα, μπορούν να ρυθμιστούν:

 • Set single destination
 • Edit
 • Delete
 • Delete all.

Προηγούμενοι προορισμοί

Εδώ αποθηκεύονται οι προορισμοί που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Μαρκάρετε έναν από αυτούς + OK και στη συνέχεια επιλέξτε μεταξύ των εξής:

 • Set single destination
 • Information
 • Save
 • Delete
 • Delete all.

Ταχυδρομικός κώδικας

Αναζήτηση προορισμού βάσει ταχυδρομικού κώδικα.

 Σημείωση

Η εμφάνιση του ταχυδρομικού κώδικα μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικές αγορές/περιοχές.

Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος

Εισάγετε τον προορισμό με συντεταγμένες GPS.

Πρώτα αποφασίστε ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσετε για να εισάγετε τις συντεταγμένες GPS μαρκάροντας το Format: + OK. Στη συνέχεια μαρκάρετε μία από τις παρακάτω επιλογές + OK:

 • DD°MM'SS'' - θέση με μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
 • Decimal - θέση με δεκαδικά ψηφία.

Στη συνέχεια, εισάγετε τις συντεταγμένες GPS και έπειτα μαρκάρετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Set single destination
 • Save

Σημείο στο χάρτη

Δείχνει το χάρτη με την τρέχουσα θέση επισημασμένη με έναν κέρσορα.

Γυρίστε το TUNE για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη.

 1. Μετακινήστε (κύλιση) το χάρτη με τα αριθμητικά πλήκτρα, βλ. Διαδικτυακός χάρτης1 - μενού κύλισης.
 2. Όταν βρείτε τη θέση που θέλετε - Πατήστε OK.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination-Around point on map
Η θέση του κέρσορα επισημαίνεται με το όνομα.

Στη συνέχεια επιλέξτε ανάμεσα στις παρακάτω επιλογές και ενεργοποιήστε την επιλογή με το OK:

 • Set single destination
 • Save
 1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.