Έγκριση τύπου - σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Σύστημα κλειδώματος, βασικό

Χώρα/Περιοχή

ΕΕ, Κίνα

P3/4-1220-Type approval non keyless_EU_CH_US

Σύστημα κλειδώματος Keyless (Keyless drive)

Χώρα/Περιοχή
ΕΕ
P3/4-1220-Type approval Keyless_EU
Κορέα
P3/4-1220-Type approval Keyless_Korea
Κίνα
P3/4-1220-Type approval Keyless_CH
Χονγκ Κονγκ
P3/4-1220-Type approval Keyless_Hong Kong

Σχετικά έγγραφα