Αναγνώριση φωνής

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Οι φωνητικές εντολές επιτρέπουν στον οδηγό να επικεντρωθεί στην οδήγηση και να εστιάσει την προσοχή του στον δρόμο και την κατάσταση της κυκλοφορίας.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον/στην οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo* , χωρίς να χρειάζεται να πάρει τα χέρια του/της από το τιμόνι. Ο χειρισμός της φωνητικής αναγνώρισης πραγματοποιείται με τη μορφή διαλόγου, με φωνητικές εντολές από τον χρήστη και απαντήσεις που εκφωνεί το σύστημα. Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης χρησιμοποιεί το ίδιο μικρόφωνο με το σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® (βλ. Τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία - επισκόπηση) και οι απαντήσεις του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης ακούγονται από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

Εισαγωγή στη φωνητική αναγνώριση

P3-1020-S60/V60 voice control button
Χειριστήρια στο τιμόνι.
  1. Ikon röd cirkel 1Κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση
  • Πατήστε το κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση (1) για να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να αρχίσει ένας διάλογος με φωνητικές εντολές. Το σύστημα στη συνέχεια θα εμφανίσει τις εντολές, που χρησιμοποιούνται συνήθως, στην οθόνη στην κεντρική κονσόλα.

Πρέπει να θυμάστε τα εξής όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης:

  • Για μια εντολή - μιλήστε μετά τον ηχητικό τόνο, με κανονική φωνή σε κανονικό τέμπο.
  • Μην ομιλείτε όταν το σύστημα απαντά (το σύστημα δεν μπορεί να κατανοήσει τις εντολές σε αυτό το διάστημα).
  • Για να αποφύγετε τον θόρυβο υποβάθρου στον χώρο επιβατών, έχετε κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή*.

 Σημείωση

Εάν ο οδηγός δεν είναι σίγουρος ποια εντολή να χρησιμοποιήσει, μπορεί να πει "Βοήθεια" - από το σύστημα τότε ακούγονται μερικές διαφορετικές εντολές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τρέχουσα περίσταση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση ως εξής:

  • πείτε "Άκυρο"
  • Πατήστε το EXIT ή άλλο κουμπί κύριας πηγής (π.χ. MEDIA).

Ένταση ήχου

Η ένταση ήχου του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης ρυθμίζεται από το κουμπί VOL στην κεντρική κονσόλα κατά την ομιλία του συστήματος.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές προς ένα κινητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να καταχωρηθεί και να συνδεθεί στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®. Εάν δοθεί μια τηλεφωνική εντολή χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, το σύστημα θα εμφανίσει σχετικό πληροφοριακό μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση και τη σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου, βλ. Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.