Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης* - λειτουργία

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" βοηθά τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με κάποιο πεζό, δικυκλιστή ή προπορευόμενο όχημα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
Επισκόπηση λειτουργιών1.
  1. Ikon röd cirkel 1Ηχητικό-οπτικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης.
  2. Ikon röd cirkel 2Αισθητήρας ραντάρ2
  3. Ikon röd cirkel 3Αισθητήρας κάμερας

Η λειτουργία Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση εκτελεί τρία βήματα με την εξής σειρά:

  1. Προειδοποίηση σύγκρουσης
  2. Υποβοήθηση πέδησης3
  3. Αυτόματη πέδηση3

Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και το City Safety™ λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.

1 - Προειδοποίηση σύγκρουσης

Προειδοποιεί πρώτα τον οδηγό σε περίπτωση πιθανής, επικείμενης σύγκρουσης.

Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή οχήματα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση μπροστά από το όχημα που οδηγείτε.

Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με πεζό, δικυκλιστή ή προπορευόμενο όχημα, το σύστημα εφιστά την προσοχή του οδηγού με ένα κόκκινο προειδοποιητικό σήμα (1) που αναβοσβήνει και με ένα ηχητικό σήμα.

2 - Υποβοήθηση πέδησης2

Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξηθεί περαιτέρω μετά την προειδοποίηση σύγκρουσης, ενεργοποιείται η λειτουργία υποβοήθησης πέδησης.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πέδησης προετοιμάζεται για απότομο φρενάρισμα και τα φρένα επενεργούν ελαφρά, γεγονός που μπορεί να γίνει αισθητό ως ελαφρύς κραδασμός.

Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου αρκετά γρήγορα, επενεργεί η πλήρης πέδηση.

Η υποβοήθηση πέδησης ενισχύει επίσης την πέδηση από τον οδηγό, εάν το σύστημα θεωρήσει ότι η πέδηση δεν επαρκεί για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση.

3 - Αυτόματη πέδηση2

Η λειτουργία αυτόματης πέδησης ενεργοποιείται τελευταία.

Εάν σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν έχει αρχίσει ακόμη τον ελιγμό έκτακτης ανάγκης και ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι επικείμενος, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης πέδησης - αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν ο οδηγός πατήσει φρένο ή όχι. Τότε επιτυγχάνεται φρενάρισμα με πλήρη δύναμη πέδησης προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα σύγκρουσης ή με περιορισμένη δύναμη πέδησης εάν επαρκεί για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Για τους δικυκλιστές, η προειδοποίηση και η παρέμβαση πλήρους πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν πολύ αργά ή ταυτόχρονα.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης δεν ενεργοποιείται σε όλες τις συνθήκες οδήγησης ή κυκλοφοριακές, καιρικές ή οδικές συνθήκες. Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης δεν αντιδρά σε οχήματα ή δικυκλιστές που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση ή σε ζώα.

Η προειδοποίηση ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση υψηλού κινδύνου σύγκρουσης. Στην ενότητα "Λειτουργία" και την ενότητα "Περιορισμοί", παρατίθενται οι περιορισμοί που πρέπει να γνωρίζει ο/η οδηγός πριν χρησιμοποιήσει στο σύστημα Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση.

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις πέδησης για τους πεζούς και τους δικυκλιστές απενεργοποιούνται όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει τα 80 km/h (50 mph).

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις πέδησης για τους πεζούς και τους δικυκλιστές δεν λειτουργούν στο σκοτάδι και μέσα σε σήραγγες - ακόμη κι αν τα φώτα του δρόμου είναι αναμμένα.

Η λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση ή να μειώσει την ταχύτητα σύγκρουσης. Για να διασφαλιστεί η πλήρης απόδοση των φρένων, ο οδηγός πρέπει πάντοτε να πατά το πεντάλ φρένων - ακόμη και κατά την αυτόματη πέδηση του αυτοκινήτου.

Ποτέ μην περιμένετε για την προειδοποίηση σύγκρουσης. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την τήρηση της σωστής απόστασης και ταχύτητας - ακόμη κι όταν χρησιμοποιείται το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  3. 2 Μόνο σύστημα επιπέδου 2.
  4. 3 Μόνο σύστημα επιπέδου 2.