Φωνητική αναγνώριση - κινητό τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® π.χ. για να καλέσετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

Οι παρακάτω διάλογοι είναι απλώς ενδεικτικοί, η απάντηση του συστήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

Κλήση ενός αριθμού

Το σύστημα κατανοεί τους αριθμούς 0 (μηδέν) έως 9 (εννέα). Μπορείτε να εκφωνήσετε αυτούς τους αριθμούς ξεχωριστά ή σε ομάδες αριθμών, ή ολόκληρους τους αριθμούς απευθείας. Το σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί αριθμούς μεγαλύτερους από 9 (εννέα), για παράδειγμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 10 (δέκα) ή 11 (έντεκα).

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Κλήση αριθμού".
Το σύστημα απαντά: "Πείτε τον αριθμό".
Αρχίστε εκφέροντας τους αριθμούς (τον κάθε ένα ξεχωριστά, δηλ. "Έξι-οκτώ-επτά" κ.λπ.) του αριθμού τηλεφώνου.
Στην παύση, το σύστημα θα επαναλάβει την ομάδα αριθμών που έχετε εκφωνήσει.
Συνεχίσετε να εκφωνείτε τους αριθμούς. Όταν έχετε εκφέρει ολόκληρο τον αριθμό, ολοκληρώστε λέγοντας: "OK".
Το σύστημα καλεί τον αριθμό.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό "Σωστό" (διαγράφει την τελευταία ομάδα αριθμών που έχετε εκφωνήσει) ή "Erase" (διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε εκφωνήσει). Λέγοντας "Επανάληψη", το σύστημα εκφωνεί ολόκληρο τον αριθμό που εκφωνήσατε.

Κλήση μιας επαφής

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές πραγματοποιεί κλήση σε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Κλήση επαφής".
Το σύστημα απαντά: "Πείτε το όνομα".
Πείτε το όνομα της επαφής.
Εάν βρεθεί μόνο μία επαφή, το σύστημα καλεί την επαφή, διαφορετικά συνεχίζει να δίνει οδηγίες για να βρείτε τη σωστή επαφή.

Εάν σε μια επαφή έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί στον τηλεφωνικό κατάλογο, τότε μπορείτε να πείτε, για παράδειγμα, "Mobile" ή "Work" μετά το όνομα για να διευκολύνετε το σύστημα.

Περισσότερες εντολές

Περισσότερες εντολές για το χειρισμό κινητού τηλεφώνου μέσω φωνητικής αναγνώρισης μπορείτε να βρείτε στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listPhone commands.