Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Οι επιβαίνοντες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ειδοποιούνται να προσδέσουν τη ζώνη ασφαλείας τους μέσω μιας ηχητικής και οπτικής υπενθύμισης.
P3-1246-Overheadconsol – Fasten belt

Η ηχητική υπενθύμιση ενεργοποιείται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου, και ορισμένες φορές βάσει χρονικής ρύθμισης. Η οπτική υπενθύμιση ενεργοποιείται με τη μορφή ένδειξης στην κονσόλα οροφής και τον πίνακα οργάνων.

Η υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας δεν καλύπτει τα παιδικά καθίσματα.

Πίσω κάθισμα

Η υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας στο πίσω κάθισμα έχει δύο επιμέρους λειτουργίες:

  • Δείχνει ποιες ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούνται στο πίσω κάθισμα. Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν οι ζώνες ασφαλείας είναι προσδεδεμένες ή εάν ανοίξει κάποια από τις πίσω πόρτες. Το μήνυμα σβήνει αυτόματα αφότου οδηγήσετε επί 30 δευτερόλεπτα περίπου ή αν πατήσετε το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.
  • Ενεργοποιεί μια προειδοποίηση εάν κάποια από τις πίσω ζώνες ασφαλείας απασφαλιστεί κατά τη διαδρομή. Αυτή η προειδοποίηση εμφανίζεται με τη μορφή μηνύματος στον πίνακα οργάνων μαζί με το ηχητικό/οπτικό σήμα. Η προειδοποίηση σβήνει όταν η ζώνη ασφαλείας ασφαλιστεί ξανά, ή μπορείτε να την επιβεβαιώσετε πατώντας το κουμπί OK.

Το μήνυμα στον πίνακα οργάνων, που αναφέρει ποιες ζώνες ασφαλείας έχουν προσδεθεί, εμφανίζεται πάντοτε. Πατήστε το κουμπί OK για να δείτε τα αποθηκευμένα μηνύματα.

Ορισμένες αγορές

Ένα ηχητικό σήμα και μια ενδεικτική λυχνία υπενθυμίζουν στον οδηγό και το συνοδηγό, εάν δεν έχουν προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, να τη χρησιμοποιήσουν. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, η ηχητική υπενθύμιση ηχεί για τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα.