Αισθητήρας ραντάρ

Η λειτουργία του αισθητήρα του ραντάρ είναι να ανιχνεύει αυτοκίνητα ή μεγαλύτερα αυτοκίνητα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και την ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο αισθητήρας του ραντάρ χρησιμοποιείται στις παρακάτω λειτουργίες:

  • Προειδοποίηση απόστασης*
  • Adaptive cruise control*
  • Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση και ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών*

 Σημαντικό

Σε περίπτωση ορατής ζημιάς στη μάσκα του ψυγείου του αυτοκινήτου, ή εάν υποπτεύεστε ότι ο αισθητήρας του ραντάρ έχει υποστεί ζημιά:

  • Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Η λειτουργία ενδέχεται να εξαφανιστεί πλήρως ή μερικώς - ή να δυσλειτουργεί - εάν η μάσκα του ψυγείου, ο αισθητήρας του ραντάρ ή το στήριγμά του έχει υποστεί ζημιά ή έχει λασκάρει.

Τυχόν τροποποίηση του αισθητήρα ραντάρ μπορεί να τον καταστήσει παράνομο προς χρήση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.