Διαδικτυακός χάρτης1 - λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής

Εδώ απεικονίζονται τα κρίσιμα σημεία που περιλαμβάνει κάθε τμήμα της διαδρομής, για παράδειγμα, έξοδοι και διασταυρώσεις.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteDetailed route information.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής

Η διαδρομή ως τον προορισμό αποτελείται από διάφορα επιμέρους τμήματα που περιέχουν διαφορετικά κρίσιμα σημεία, π.χ. ευθεία τμήματα, εξόδους, διασταυρώσεις, εξόδους αυτοκινητοδρόμου, κ.λπ. Για να περάσετε διαδοχικά από αυτά τα επιμέρους τμήματα, χρησιμοποιήστε το Next/Previous. Εμφανίζεται η θέση στο χάρτη, η ονομασία, η απόσταση και τα σημεία ενδιαφέροντος. Η απόσταση που εμφανίζεται είναι αυτή που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κρίσιμα σημεία και για τον λόγο αυτό δεν συνυπολογίζεται όταν το όχημα πλησιάζει στο κρίσιμο σημείο.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.