Ποιότητα αέρα - Πακέτο εξοπλισμού Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Το CZIP περιλαμβάνει μια σειρά τροποποιήσεων που διατηρούν το χώρο επιβατών ακόμη πιο καθαρό από αλλεργιογόνες και ασθματογόνες ουσίες.
Συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
  • Προηγμένη λειτουργία ανεμιστήρα, που σημαίνει ότι ο ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί όταν ανοίγετε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί το χώρο επιβατών με φρέσκο αέρα. Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν χρειάζεται, και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα ή όταν ανοίξει κάποια από τις πόρτες. Το χρονικό διάστημα λειτουργίας του ανεμιστήρα μειώνεται σταδιακά λόγω μειωμένων αναγκών μέχρι το αυτοκίνητο να γίνει 4 ετών.
  • Το σύστημα ποιότητας αέρα IAQS είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα, το οποίο καθαρίζει τον αέρα στο χώρο επιβατών από ρύπους όπως μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και επιφανειακό όζον.

 Σημείωση

Για να διατηρηθεί το πρότυπο CZIP στα αυτοκίνητα με CZIP, το φίλτρο IAQS πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 15.000 km ή μία φορά το χρόνο, όποιο επέλθει πρώτα. Ωστόσο, μέχρι τα 75.000 km σε διάστημα 5 ετών. Στα αυτοκίνητα χωρίς CZIP και στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν θέλει να διατηρήσει το πρότυπο CZIP, το φίλτρο IAQS πρέπει να αντικαθίσταται στο τακτικό σέρβις.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.