Πλοήγηση* - ανίχνευση βλαβών

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα περιπτώσεων που μπορούν να ερμηνευτούν ως δυσλειτουργία του συστήματος πλοήγησης.

Η θέση του αυτοκινήτου στο χάρτη είναι λανθασμένη

Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τη θέση του αυτοκινήτου με ακρίβεια 20 μέτρων περίπου.

Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σφάλματος όταν οδηγείτε σε δρόμους που είναι παράλληλοι σε κάποιον άλλο δρόμο, σε ελικοειδείς δρόμους, σε δρόμους με πολλά επίπεδα και μετά από οδήγηση για μεγάλη απόσταση χωρίς διακριτές στροφές.

Οι υψηλοί ορεινοί όγκοι, τα κτίρια, οι σήραγγες, οι κοιλαδογέφυρες, οι υπέργειες/υπόγειες διαβάσεις πεζών κ.λπ. επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη λήψη του σήματος GPS, που σημαίνει ότι η ακρίβεια στον υπολογισμό της θέσης του αυτοκινήτου μπορεί να μειωθεί.

Το σύστημα δεν υπολογίζει πάντοτε τη γρηγορότερη/συντομότερη διαδρομή

Κατά τον υπολογισμό του περιγράμματος μιας διαδρομής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι όπως η απόσταση, το πλάτος του δρόμου, ο τύπος του δρόμου, ο αριθμός δεξιών ή αριστερών στροφών, οι κυκλικοί κόμβοι κ.λπ. για να προκύψει η καλύτερη θεωρητική διαδρομή. Μπορεί να είναι εφικτή μια πιο αποτελεσματική επιλογή διαδρομής, βάσει της εμπειρίας και της γνώσης της περιοχής.

Το σύστημα χρησιμοποιεί δρόμους με διόδια, αυτοκινητόδρομους και πορθμεία ακόμη κι αν επιλέγω να αποφευχθούν

Για τεχνικούς λόγους,το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο κεντρικούς δρόμους όταν υπολογίζει το περίγραμμα μιας διαδρομής που εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση.

Αν επιλέξετε να αποφεύγονται οι οδοί με διόδια και οι αυτοκινητόδρομοι, τότε αποφεύγονται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή και χρησιμοποιούνται μόνο αν δεν υπάρχει άλλη εύλογη εναλλακτική.

Η θέση του αυτοκινήτου στο χάρτη είναι λανθασμένη μετά τη μεταφορά

Αν το αυτοκίνητο μεταφερθεί, για παράδειγμα με πορθμείο ή τρένο, ή με τρόπο που εμποδίζει τη λήψη του σήματος GPS, μπορεί να χρειαστούν έως 5 λεπτά μέχρι η θέση του αυτοκινήτου να υπολογιστεί σωστά.

Η θέση του αυτοκινήτου στο χάρτη είναι λανθασμένη και η μπαταρία του αυτοκινήτου έχει αποσυνδεθεί

Αν δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία προς την κεραία GPS, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 5 λεπτά για να ληφθούν σωστά τα σήματα GPS και να υπολογιστεί η θέση του αυτοκινήτου.

Το σύμβολο του αυτοκινήτου στην οθόνη συμπεριφέρεται ακανόνιστα μετά από αλλαγή ελαστικού

Εκτός από τον αισθητήρα GPS, ο αισθητήρας ταχύτητας του αυτοκινήτου και ένας γυροσκοπικός αισθητήρας συμβάλλουν ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα θέση και η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου. Μετά την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού ή την αλλαγή μεταξύ θερινών και χειμερινών ελαστικών, το σύστημα χρειάζεται να "μάθει" τις διαστάσεις των νέων τροχών.

Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, συνιστάται να στρίψετε το τιμόνι από τέρμα σε τέρμα μερικές φορές ενώ οδηγείτε, όταν βρίσκεστε σε κατάλληλο σημείο.

Η εικόνα του χάρτη δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα πραγματική κατάσταση

Παράγοντες όπως η διαρκής επέκταση και ανακατασκευή του οδικού δικτύου, η συνεχής εισαγωγή νέων κανονισμών οδικής κυκλοφορίας κ.λπ. σημαίνουν ότι η βάση δεδομένων του χάρτη δεν είναι πάντοτε πλήρης.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους χάρτες εξελίσσονται διαρκώς και ενημερώνονται. Για να κατεβάσετε (download) τα πιο πρόσφατα δεδομένα χάρτη, βλ. Ενημέρωση των χαρτών. Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα support.volvocars.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες, κ.λπ.

Η κλίμακα του χάρτη ορισμένες φορές αλλάζει

Δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη σε ορισμένες περιοχές. Το σύστημα σε αυτή την περίπτωση αλλάζει το ποσοστό μεγέθυνσης.

Το σύμβολο του αυτοκινήτου στην οθόνη μεταπηδά εμπρός ή στροβιλίζεται

Το σύστημα μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να εντοπίσει τη θέση και την κίνηση του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσετε.

Απενεργοποιήστε το σύστημα και σβήστε τον κινητήρα. Θέστε τον κινητήρα ξανά σε λειτουργία, αλλά παραμείνετε σταματημένοι για λίγο πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Πρόκειται να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι αλλά δεν θέλω να καθορίσω το περίγραμμα μιας συγκεκριμένης διαδρομής προς τις πόλεις από τις οποίες προγραμματίζω να περάσω - Ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος να δημιουργήσω ένα δρομολόγιο;

Προσδιορίστε τον προορισμό απευθείας στο χάρτη χρησιμοποιώντας το σταυρόνημα. Το σύστημα σας καθοδηγεί αυτόματα ως τον τελικό προορισμό ακόμη κι αν οδηγείτε δίπλα σε ενδιάμεσους προορισμούς.

Οι πληροφορίες χαρτών μου δεν είναι ενημερωμένες

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους χάρτες εξελίσσονται διαρκώς και ενημερώνονται. Για να κατεβάσετε (download) τα πιο πρόσφατα δεδομένα χάρτη, βλ. Ενημέρωση των χαρτών. Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα support.volvocars.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες, κ.λπ.

Πώς μπορώ να ελέγξω εύκολα ποια έκδοση χάρτη χρησιμοποιείται;

Αναζητήστε στο σύστημα του μενού το SettingsSystem information για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης, βλ. Πλοήγηση* - Πληροφορίες χάρτη και συστήματος.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.