Προειδοποιήσεις σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών

Η λειτουργία ραδιοφώνου χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση σχετικά με σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. Στην οθόνη οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALARM! όταν μεταδίδεται κάποιο μήνυμα προειδοποίησης.

Ο συναγερμός μπορεί να διακοπεί προσωρινά, αλλά δεν απενεργοποιείται.