Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - κατάσταση ελαστικών

Με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών από την οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Κατάσταση συστήματος και ελαστικών

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και των ελαστικών, βλ. MY CAR.
Ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR.
Επιλέξτε το μενού Tyre pressure.
Η κατάσταση για τις πιέσεις των ελαστικών εμφανίζεται με χρωματική κωδικοποίηση.

Η κατάσταση επισημαίνεται μέσω χρωματικής κωδικοποίησης για κάθε ελαστικό σύμφωνα με τα εξής:

  • Εντελώς πράσινο: το σύστημα λειτουργεί κανονικά και η πίεση όλων των ελαστικών είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη συνιστώμενη.
  • Κίτρινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
  • Κόκκινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
  • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα: το σύστημα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί μερικά λεπτά με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h (20 mph) για να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα.
  • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις: έχει σημειωθεί σφάλμα στο σύστημα. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο διανομέα ή συνεργείο της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.