Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*

Στις περιοχές που επικρατεί ψυχρό κλίμα1, μπορεί να χρειάζεται ένα συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα και επαρκής θέρμανση στο χώρο επιβατών.

Τα αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα διαθέτουν ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης με καύσιμο.

Σε περιοχές με ημι-ψυχρό1 κλίμα, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν ηλεκτρικό ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης αντί για σύστημα θέρμανσης με καύσιμο.

Τα αυτοκίνητα με συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες2 διαθέτουν ένα ηλεκτρικό συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης ενσωματωμένο στο σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Πληροφορίες για τις εν λόγω γεωγραφικές περιοχές διατίθενται στους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo.
  3. 2 Πληροφορίες για τους εν λόγω κινητήρες διατίθενται στους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo.