Πλήρωση αερίου κίνησης*

Σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την πλήρωση αερίου κίνησης (CNG - Compressed Natural Gas) για αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel.

Πλήρωση

Η πλήρωση του αερίου κίνησης γίνεται μέσω του στομίου πλήρωσης αερίου που βρίσκεται δίπλα στην τάπα του ρεζερβουάρ μέσα από το πορτάκι του ρεζερβουάρ.

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - Fuel Cap
Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του στομίου.
Πιέστε το ακροφύσιο προς το στόμιο και βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο του εύκαμπτου σωλήνα είναι συνδεδεμένο, περιστρέφοντας τη λαβή στο ακροφύσιο προς τα αριστερά.
Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί Start στην αντλία αερίου επί 5 δευτερόλεπτα περίπου.
Το δοχείο γεμίζει σε μερικά λεπτά.
Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, περιστρέψτε τη λαβή του δεξιά.
Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του στομίου και κλείστε το πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Πρατήρια αερίου κίνησης

P3-1517 V70 V60 CNG-sign Bi Fuel

Οδικό σήμα για πρατήρια καυσίμων με αέριο κίνησης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.