Λειτουργία ασφάλειας - μετακίνηση του αυτοκινήτου

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Normal mode μετά από μηδενισμό του Λειτουργία Ασφάλειας Βλ. εγχειρίδιο μετά από προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου, μπορείτε να μετακινήσετε προσεκτικά το αυτοκίνητο εάν βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο.

Μη µετακινείτε το αυτοκίνητο µακρύτερα από όσο είναι απαραίτητο.

 Προειδοποίηση

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλείας, δεν πρέπει να ρυμουλκηθεί. Πρέπει να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο. Η Volvo συνιστά να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.