Φόρτωση - βάση για σακούλες*

Το στήριγμα για σακούλες συγκρατεί τις σακούλες στη θέση τους, ώστε να μην πέσουν και αδειάσουν στο χώρο αποσκευών.

P3-1020-v60 Bärkassehållare
Βάση σακιδίων κάτω από το αναδιπλούμενο κάλυμμα στο δάπεδο.
  1. Αναδιπλώστε προς τα πάνω τη βάση, η οποία αποτελεί μέρος του καλύμματος του δαπέδου.
  2. Στερεώστε τις σακούλες με τον ιμάντα και περάστε τη λαβή μεταφοράς στα άγκιστρα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα