Ελαστικά - φορά περιστροφής

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.
p3007 hjul och däck, rotationsriktning
Το βέλος δείχνει τη φορά περιστροφής του ελαστικού.

Το ελαστικό πρέπει να περιστρέφεται πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Αλλαγή θέσης των ελαστικών μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ των μπροστινών και πίσω ελαστικών, ποτέ μεταξύ των δεξιών και αριστερών ελαστικών ή το αντίστροφο. Εάν τα ελαστικά δεν τοποθετηθούν σωστά, επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά πέδησης του αυτοκινήτου, καθώς και η ικανότητα απομάκρυνσης νερού, χιονιού και λάσπης από το ελαστικό. Τα ελαστικά με το μεγαλύτερο βάθος πέλματος πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου (για να μειώνεται ο κίνδυνος πλαγιολίσθησης).

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ζεύγη τροχών είναι ίδιου τύπου, έχουν τις ίδιες διαστάσεις και επίσης είναι ίδιας μάρκας.

Φουσκώστε τα ελαστικά στις συνιστώμενες πιέσεις που αναγράφονται στον πίνακα πιέσεων ελαστικών.