Διαδικτυακός χάρτης1 - επιλογές διαδρομής

Οι Επιλογές διαδρομής περιέχουν ρυθμίσεις για τον τύπο της διαδρομής και επιλογές για την προσαρμογή της διαδρομής.

Τύπος διαδρομής

P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options

Για πρόσβαση στον τύπο διαδρομής, στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsRoute type.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους διαδρομής. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε με το OK.

 • Fast with traffic adaption - ταχύτερη διαδρομή με ελάχιστη αναμονή λόγω κυκλοφορίας.
 • Fast - ταχύτερη διαδρομή ως προτεραιότητα.
 • Short - συντομότερη διαδρομή ως προτεραιότητα. Η διαδρομή μπορεί επίσης να ακολουθήσει δευτερεύοντες δρόμους.

Προσαρμογή της διαδρομής

Για να προσαρμόσετε τη διαδρομή, στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute options.

Για να αποφύγετε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία οθόνης που εμφανίζονται σε λίστα κατά μήκος της διαδρομής, μαρκάρετε το στοιχείο + OK.

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains

 Σημείωση

 • Εάν εισάγετε ένα δρομολόγιο όταν κάνετε αυτές τις επιλογές, μπορεί να υπάρξει μια ορισμένη καθυστέρηση όταν τσεκάρετε/ξετσεκάρετε μια επιλογή διότι το δρομολόγιο πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου.
 • Εάν επιλέξετε να εξαιρεθούν σήραγγες, δρόμοι με διόδια και αυτοκινητόδρομοι, τότε θα εξαιρεθούν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή και χρησιμοποιούνται μόνο εάν δεν υπάρχει άλλη λογική εναλλακτική.
 1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.