Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού περιλαμβάνει το συμπιεστή και μια φιάλη με στεγανοποιητικό. Η στεγανοποίηση αποτελεί προσωρινή επισκευή. Το στεγανοποιητικό υγρό στεγανοποιεί αποτελεσματικά τα ελαστικά που έχουν υποστεί διάτρηση στο πέλμα.

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού έχει περιορισμένη ικανότητα στεγανοποίησης ελαστικών με διάτρηση στο τοίχωμα. Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση ελαστικών με μεγάλα σχισίματα, ρωγμές ή παρόμοιες ζημιές.

 Σημείωση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού προορίζεται μόνο για τη στεγανοποίηση ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής για την προσωρινή επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Volvo.