Τηλεχειριστήριο*

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες στο ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.
P3-1020-S60/V60 Remote control
  1. Ikon röd cirkel 1Αντιστοιχεί στο TUNE στην κεντρική κονσόλα.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πατήστε πρώτα το κουμπί P3-10w46-x60 Symbol LFR στο τηλεχειριστήριο στη θέση F. Στη συνέχεια στρέψτε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη υπερύθρων, που βρίσκεται δεξιά του κουμπιού INFOστην κεντρική κονσόλα.

 Προειδοποίηση

Φυλάσσετε αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια για τα αξεσουάρ, κ.λπ. στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στους επιβαίνοντες σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.

 Σημείωση

Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. επάνω στον πίνακα οργάνων) - διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τις μπαταρίες.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.