Αναπαραγωγή και περιήγηση DVD αρχείων βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD αρχείων βίντεο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού δίσκου. Από το μενού του δίσκου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις, όπως η επιλογή υποτίτλων και γλώσσας και η επιλογή σκηνής.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και την περιήγηση, διαβάστε την ενότητα χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού. Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

 Σημείωση

Η προβολή ταινίας είναι εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Όταν το αυτοκίνητο κινείται, δεν εμφανίζεται εικόνα, μόνο το Video unavailable at this speed στην οθόνη, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να ακούγεται. Η εικόνα προβάλλεται ξανά όταν το αυτοκίνητο σχεδόν σταματήσει.

Περιήγηση στο μενού του DVD αρχείων βίντεο

P3-1020-S60/V60 Navigering video

Η περιήγηση στο μενού του βίντεο DVD πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Αλλαγή κεφαλαίου ή τίτλου

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα κεφαλαίων στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε (εάν προβάλλεται κάποια ταινία, διακόπτεται). Πατήστε το OK/MENU για να επιλέξετε το κεφάλαιο - με αυτή την ενέργεια επιστρέφετε επίσης στην αρχική θέση (εάν προβαλλόταν κάποια ταινία, αρχίζει ξανά). Πατήστε το EXIT για να αποκτήσετε πρόσβαση τη λίστα τίτλων.

Για να επιλέξετε τίτλους στη λίστα, περιστρέψτε το κουμπί TUNE και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί OK/MENU - με αυτή την ενέργεια επιστρέφετε επίσης στη λίστα κεφαλαίων. Πατήστε το κουμπί OK/MENU για να ενεργοποιήσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στη θέση έναρξης. Χρησιμοποιήστε το EXIT για να ακυρώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στην αρχική θέση (χωρίς να γίνει κάποια επιλογή).

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κεφάλαιο πατώντας το P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.