Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - λειτουργία

Το σύστημα ευστάθειας ESC (Electronic Stability Control) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει τη διολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.

Επιλογή επιπέδου - λειτουργία Sport

Το σύστημα ESC είναι μόνιμα ενεργοποιημένο - δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/Sportläge

Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία Sport για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Sport στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

Στη λειτουργία Sport, το σύστημα ανιχνεύει εάν ο οδηγός πατά το πεντάλ γκαζιού, στρίβει το τιμόνι ή παίρνει τις στροφές πιο έντονα απ' ό,τι συνήθως επιτρέπονται έτσι την ελεγχόμενη ολίσθηση με το πίσω μέρος έως ένα συγκεκριμένο βαθμό, πριν παρέμβει για να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητο.

Αν, για παράδειγμα, ο οδηγός σταματήσει μια ελεγχόμενη ολίσθηση αφήνοντας το πεντάλ γκαζιού, τότε παρεμβαίνει το σύστημα ESC και σταθεροποιεί το αυτοκίνητο.

Με τη λειτουργία Sport, επιτυγχάνεται επίσης η μέγιστη πρόσφυση αν το αυτοκίνητο "κολλήσει" ή κατά την οδήγηση σε ασταθή επιφάνεια - π.χ. άμμος ή παχύ στρώμα χιονιού.

Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/Sportläge - tabell

Ως ένδειξη της λειτουργίας Sport, στον πίνακα οργάνων ανάβει αυτή η λυχνία και παραμένει αναμμένη μέχρι ο οδηγός να την αποεπιλέξει ή μέχρι να σβήσει τον κινητήρα - την επόμενη φορά που ο κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία, το σύστημα ESC θα επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.