Ένδειξη αλλαγής σχέσεων*

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων ειδοποιεί τον οδηγό πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξει την αμέσως υψηλότερη ή χαμηλότερη σχέση.

Μια απαραίτητη λεπτομέρεια όσον αφορά στην οδήγηση που είναι φιλική προς το περιβάλλον είναι να οδηγείτε έχοντας επιλέξει τη σωστή σχέση και να αλλάζετε σχέσεις έγκαιρα.

Υπάρχει διαθέσιμη μια ένδειξη ως βοήθημα, σε ορισμένες εκδόσεις - GSI (Gear Shift Indicator) - η οποία ειδοποιεί τον οδηγό πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξει την αμέσως υψηλότερη ή χαμηλότερη σχέση για να επιτευχθεί η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως οι επιδόσεις και η κύλιση χωρίς κραδασμούς, ίσως είναι καλύτερο η αλλαγή σχέσης να γίνει σε υψηλότερες στροφές. Ο αριθμός μέσα στο πλαίσιο δείχνει την τρέχουσα σχέση.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

P4-1220-Manuella växellägen

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Μόνο μία ένδειξη ανάβει κάθε φορά - κατά τη φυσιολογική οδήγηση ανάβει μόνο στο κέντρο.

Όταν συνιστάται επιλογή μεγαλύτερης σχέσης, ο κέρσορας φωτίζει το σύμβολο "+" και, όταν συνιστάται επιλογή μικρότερης σχέσης, ο κέρσορας φωτίζει το σύμβολο "-" (επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στην εικόνα).

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

P4-1220-Växelindikator High

Πίνακας οργάνων "Ψηφιακός" με ένδειξη αλλαγής σχέσεων.

Ο αριθμός μέσα στο πλαίσιο δείχνει την τρέχουσα σχέση.

P4-1220-Växelindikator Low

Στον "Αναλογικό" πίνακα οργάνων, εμφανίζονται οι θέσεις αλλαγής σχέσεων και οι ενδεικτικές λυχνίες των φλας στο κέντρο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.