Αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας βρίσκεται κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών.

P3-1035-V60-tailgate lamp
Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.
Αφαιρέστε προσεκτικά ολόκληρο το φωτιστικό σώμα και τραβήξτε το προς τα έξω.
Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
Επανατοποθετήστε ολόκληρο το φωτιστικό σώμα και βιδώστε το στη θέση του.

Σχετικά έγγραφα