Αποσπώμενο κλειδί

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί περιέχει ένα αποσπώμενο μεταλλικό κλειδί με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες και να πραγματοποιήσετε κάποιες διαδικασίες.

Ο μοναδικός κωδικός του αποσπώμενου κλειδιού παρέχεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Volvo, στα οποία συνιστάται να απευθύνεστε όταν παραγγέλνετε καινούργια αποσπώμενα κλειδιά.

Λειτουργίες του αποσπώμενου κλειδιού

Πώς να χρησιμοποιήσετε το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου:

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.