Επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση

Οι πιθανές επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση γίνονται στο σύστημα του μενού MY CAR.
Px-1346-MCA Voice command Language list
Λίστα γλωσσών.

Η φωνητική αναγνώριση δεν λειτουργεί με όλες τις γλώσσες. Οι γλώσσες με τις οποίες λειτουργεί η φωνητική αναγνώριση επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη λίστα γλωσσών - Px-1346-MCA symbol röststyrning. Η αλλαγή γλώσσας πραγματοποιείται στο σύστημα του μενού MY CAR.

 Σημείωση

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση αν δεν αλλάξετε επίσης τη γλώσσα για ολόκληρο το σύστημα του μενού.