Προειδοποίηση απόστασης* - περιορισμοί

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης (Distance Alert) προειδοποιεί τον οδηγό αν το χρονικό διάστημα προσέγγισης του προπορευόμενου οχήματος μειωθεί υπερβολικά.

Αυτή η λειτουργία, η οποία χρησιμοποιεί τον ίδιο αισθητήρα ραντάρ με το Adaptive cruise control και την Προειδοποίηση σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση, έχει ορισμένους περιορισμούς.

 Σημείωση

Σε δυνατό ήλιο, αντανακλάσεις και έντονες διακυμάνσεις της έντασης του φωτός, και όταν φοράτε γυαλιά ηλίου, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε δείτε την προειδοποιητική λυχνία στο παρμπρίζ.

Όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες ή σε ελικοειδείς δρόμους, μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητα του αισθητήρα ραντάρ να ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα.

Το μέγεθος των άλλων οχημάτων μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα ανίχνευσης, π.χ. μοτοσικλέτες. Αυτό σημαίνει ότι η προειδοποιητική λυχνία μπορεί να ανάψει σε απόσταση μικρότερη απ' ό,τι προβλέπει η ρύθμιση ή ότι η προειδοποίηση μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

Σε πολύ υψηλές ταχύτητες, η λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε μικρότερη απόσταση από την καθορισμένη λόγω περιορισμών στην εμβέλεια του αισθητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του αισθητήρα του ραντάρ, βλ. Αισθητήρας ραντάρ - περιορισμοί και Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης* - λειτουργία.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.