Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο (ERS) - λειτουργία

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. .
P3-1346-Fjärrnyckel fjärrstart (ERS)
Κουμπιά στο κλειδί για εκκίνηση με τηλεχειρισμό.
 1. Ikon röd cirkel 1Ξεκλείδωμα
 2. Ikon röd cirkel 2Κλείδωμα
 3. Ikon röd cirkel 3Φωτισμός προσέγγισης
 4. Ikon röd cirkel 4Ξεκλείδωμα, πόρτα χώρου αποσκευών
 5. Ikon röd cirkel 5Πληροφορίες1

Εκκίνηση του κινητήρα με το τηλεχειριστήριο

Για την εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειρισμό, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι κλειδωμένο και το καπό του κινητήρα κλειστό.

Κάνετε τα εξής:

 1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί (2) στο κλειδί.
 2. Αμέσως μετά πατήστε παρατεταμένα - τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα - το κουμπί (3).

Αν πληρούνται οι συνθήκες για την απομακρυσμένη εκκίνηση, τότε συμβαίνουν τα εξής:

 1. Τα φλας αναβοσβήνουν γρήγορα αρκετές φορές.
 2. Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.
 3. Τα φλας ανάβουν και παραμένουν αναμμένα επί 3 δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση ότι ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

 Σημείωση

Μετά την εκκίνηση με το τηλεχειριστήριο, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι κλειδωμένο αλλά αισθητήρας κίνησης είναι απενεργοποιημένος*.

Με το κλειδί PCC2

P3-1220-Fjärrnyckel Symbol 'i'

Η φωτεινή ένδειξη για τον φωτισμό προσέγγισης3 αναβοσβήνει μερικές φορές όταν πατήσετε το κουμπί και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη αν πληρούνται όλα τα κριτήρια για την απομακρυσμένη εκκίνηση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η απομακρυσμένη εκκίνηση έχει θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία.

Για να ελέγξετε αν η απομακρυσμένη εκκίνηση έχει θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί (5) - αν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία, υπάρχει φωτεινή ένδειξη δίπλα στα κουμπιά (2) και (3).

Ενεργές λειτουργίες

Οι παρακάτω λειτουργίες ενεργοποιούνται όταν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο:

 • Σύστημα κλιματισμού
 • Ηχοσύστημα/σύστημα εικόνας
 • Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης.

Απενεργοποιημένες λειτουργίες

Οι παρακάτω λειτουργίες απενεργοποιούνται όταν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο:

 • προβολείς
 • Φώτα θέσης
 • Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας
 • Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ.

Η απομακρυσμένη εκκίνηση έχει σταματήσει

Ο κινητήρας που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω απομακρυσμένης εκκίνησης σβήνει με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Πατηθεί το κουμπί (1), (2) ή (4) στο τηλεχειριστήριο-κλειδί
 • Ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο
 • Ανοίξει κάποια πόρτα
 • Πατηθεί το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ φρένων
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί από τη θέση D σε άλλη θέση.
 • Η απομακρυσμένη εκκίνηση έχει παραμείνει ενεργή περισσότερο από 15 λεπτά.

Όταν ο κινητήρας, που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω απομακρυσμένης εκκίνησης, σβήσει, τα φλας ανάβουν και παραμένουν αναμμένα επί 3 δευτερόλεπτα.