Αυτοκίνητο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Συνδέοντας το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, υπηρεσίες πλοήγησης, διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών (apps) καθώς και να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο του αυτοκινήτου.
P3_13w46_Car Online

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα (apps). Οι εφαρμογές (app) που είναι διαθέσιμες μπορεί να διαφέρουν, ωστόσο ο τύπος της εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα υπηρεσίες πλοήγησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής. Το αυτοκίνητο διαθέτει μια απλή εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο για την αναζήτηση και εμφάνιση πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνει μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου, όπως είναι η ανάγνωση γραπτών μηνυμάτων και οι κλήσεις, βλ. Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου και κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υποστηρίζει το διαμοιρασμό της σύνδεσης στο διαδίκτυο (διαμοιρασμός της σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η εγγραφή πρέπει να περιλαμβάνει κυκλοφορία δεδομένων.

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Για το βασικό χειρισμό, διαβάστε χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο

P3-1346-x60-disable automatic internet connection
Ρυθμίσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η προεπιλεγμένη σχετική ρύθμιση είναι να μη γίνεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Όταν ενεργοποιήσετε μια επιλογή σύνδεσης, η ενεργοποιημένη επιλογή θα διατηρηθεί και το αυτοκίνητο θα συνδέεται αυτόματα όταν το δίκτυο είναι διαθέσιμο. Για να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενεργοποιήστε άλλη επιλογή σύνδεσης. Για να μην συνδέεστε αυτόματα στο διαδίκτυο, επιλέξτε ακύρωση της σύνδεσης δικτύου.

Ενεργοποιήστε την επιλογή σύνδεσης: Bluetooth®, Wi-Fi ή μόντεμ αυτοκινήτου*:

Μόντεμ αυτοκινήτου*1

Όταν συνδέεστε το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το μόντεμ του αυτοκινήτου, οι υπηρεσίες Volvo On Call χρησιμοποιούν τη σύνδεση.

Για να συνδεθείτε με το μόντεμ του αυτοκινήτου, βλ. Μόντεμ αυτοκινήτου*2.

Bluetooth®

Το κινητό τηλέφωνο πρέπει κατ' αρχάς να είναι καταχωρημένο και συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering (κοινή χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο (φορητό/προσωπικό hotspot)) στο κινητό τηλέφωνο.
Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsConnect throughBluetooth.
Το αυτοκίνητο είναι πλέον συνδεδεμένο.

Στο μέλλον, το αυτοκίνητο θα συνδέεται αυτόματα μέσω Bluetooth® στο δίκτυο που είναι διαθέσιμο.

Ένα σύμβολο στην οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης.

Για να ακυρώσετε τη σύνδεση στο δίκτυο, βλ. Ακύρωση σύνδεσης στο δίκτυο.

Το αυτοκίνητο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 10 δίκτυα Bluetooth®. Αν προστεθεί ακόμη ένα, τότε το παλαιότερο δίκτυο και ο κωδικός πρόσβασης αφαιρούνται από τη λίστα των απομνημονευμένων δικτύων.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo small
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering (κοινή χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο (φορητό/προσωπικό hotspot)) στο κινητό τηλέφωνο.
Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή. Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsConnect throughWi-Fi.
Η αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi αρχίζει.
Επιλέξτε το δίκτυό σας.
Επιλέξτε Connect.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Το αυτοκίνητο τώρα επιχειρεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

Στο μέλλον, το αυτοκίνητο θα συνδέεται αυτόματα μέσω Wi-Fi στο δίκτυο που είναι διαθέσιμο. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τηλέφωνα απενεργοποιούν τη λειτουργία tethering όταν αποσυνδεθούν από το αυτοκίνητο, π.χ. όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο και μέχρι την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Ένα σύμβολο στην οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης.

Για να ακυρώσετε τη σύνδεση στο δίκτυο, βλ. Ακύρωση σύνδεσης στο δίκτυο.

Το αυτοκίνητο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 10 δίκτυα Wi-Fi. Αν προστεθεί ακόμη ένα, τότε το παλαιότερο δίκτυο και ο κωδικός πρόσβασης αφαιρούνται από τη λίστα των απομνημονευμένων δικτύων.

Αφαίρεση αποθηκευμένου δικτύου Wi-Fi

Πατήστε MY CAR για να μεταβείτε στην κανονική προβολή για την πηγή.
Στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settings.
Επιλέξτε Wi-Fi.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να αφαιρέσετε.
Επιλέξτε Forget.
Το αυτοκίνητο δεν θα συνδέεται πλέον στο δίκτυο αυτόματα.

Αφαίρεση όλων των δικτύων

Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα δίκτυα ταυτόχρονα. Λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα στοιχεία χρήστη και όλες οι ρυθμίσεις συστήματος επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων πατήστε MY CAR στην κεντρική κονσόλα, στη συνέχεια πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsReset to factory settings.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μόνο με τους παρακάτω τύπους δικτύου:

  • Συχνότητα - 2.4 GHz.
  • Πρότυπα - 802.11 b/g/n.
  • Τύπος ασφάλειας - WPA2-AES-CCMP.

Εάν πολλαπλές συσκευές λειτουργούν στη συχνότητα ταυτόχρονα, οι επιδόσεις μπορεί να είναι περιορισμένες.

Ακύρωση σύνδεσης στο διαδίκτυο

P3-1346-x60-disable automatic internet connection

Πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsInternet settingsConnect throughNone. Το αυτοκίνητο δεν θα συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα η συνεχής μετάδοση ήχου μπορεί να απαιτεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καλή σύνδεση και ισχυρό σήμα.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου με το αυτοκίνητο

Η ταχύτητα της σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά στο ηχοσύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου για να αυξήσετε την ισχύ του σήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές ενδιάμεσα.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου με δίκτυο

Η ταχύτητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας διαφέρει ανάλογα με την κάλυψη στην τρέχουσα θέση. Μπορεί να υπάρξει χαμηλή κάλυψη δικτύου, για παράδειγμα όταν διασχίζετε σήραγγες, βουνά, κοιλάδες ή σε εσωτερικούς χώρους. Η ταχύτητα εξαρτάται επίσης από τη συμφωνία που έχετε με το δίκτυό σας.

 Σημείωση

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κυκλοφορία δεδομένων, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call
  3. 2 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call.