Ένθετα ταπέτα*

Τα ένθετα ταπέτα μαζεύουν π.χ. σκουπιδάκια και λασπόχιονο. Η Volvo προσφέρει ένθετα ταπέτα ειδικά κατασκευασμένα για το αυτοκίνητό σας.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα ταπέτο για κάθε κάθισμα και βεβαιωθείτε, πριν ξεκινήσετε, ότι το ταπέτο στο χώρο ποδιών του οδηγού είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο στους πείρους για μην παγιδευτεί δίπλα ή κάτω από τα πεντάλ.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.