Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση2

Σε ορισμένες αγορές, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επιτήρησης πίεσης ελαστικών.
Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR.
Επιλέξτε το μενού Tyre pressure.
Επιλέξτε Tyre monitoring και πατήστε OK.
Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται η ένδειξη X εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, ενώ η επιλογή σταματά να εμφανίζεται εάν το σύστημα απενεργοποιηθεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.
  3. 2 Μόνο σε ορισμένες αγορές.