Τηλεφωνικός κατάλογος - γρήγορη αναζήτηση επαφών

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, γυρίστε το TUNE δεξιά για να εμφανιστεί η λίστα επαφών.

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE για να επιλέξετε μια επαφή και πατήστε OK/MENU για πραγματοποίηση κλήσης.

Κάτω από το όνομα της επαφής υπάρχει ο αριθμός τηλεφώνου που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος. Εάν εμφανιστεί το σύμβολο ▼ στα δεξιά της επαφής, τότε για τη συγκεκριμένη επαφή υπάρχουν αποθηκευμένοι αρκετοί αριθμοί τηλεφώνου. Πατήστε το OK/MENU για να εμφανιστούν οι αριθμοί. Αλλάξτε και πληκτρολογήστε έναν αριθμό διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο γυρίζοντας το TUNE. Πατήστε OK/MENU για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη λίστα επαφών, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην κεντρική κονσόλα για να πληκτρολογήσετε την αρχή του ονόματος της επαφής. Για τη λειτουργία των κουμπιών, βλ. Τηλεφωνικός κατάλογος - αναζήτηση επαφών.