Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης*

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για να ορίσετε πώς θα παρουσιάζεται η διαδρομή και άλλες πληροφορίες στο σύστημα πλοήγησης.
ΡυθμίσειςΠλοήγηση
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:
  • Χάρτης - διαχείριση περιεχομένου και εμφάνισης του χάρτη.
  • Διαδρομή και Καθοδήγηση - διαχείριση καθοδήγησης και εμφάνισης και υπολογισμού της διαδρομής.
  • Συμφόρηση - διαχείριση πληροφοριών για τις διακοπές στην κυκλοφορία.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;