Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να θερμανθεί για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation
Κουμπιά για το τιμόνι και το κάθισμα στη γραμμή κλιματισμού.

Πατήστε το κουμπί τιμονιού και καθίσματος στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης για την πλευρά του οδηγού για να εμφανιστούν τα χειριστήρια για το κάθισμα και το τιμόνι.

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει θερμαινόμενα ή αεριζόμενα καθίσματα, το κουμπί για τα θερμαινόμενα καθίσματα είναι άμεσα διαθέσιμο στη γραμμή κλιματισμού.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το θερμαινόμενο τιμόνι για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..
Η στάθμη αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη στάθμη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;