Συναγερμός*

Ο συναγερμός ενεργοποιεί ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, αν κάποιος μπει στο αυτοκίνητο χωρίς έγκυρο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή παραβιάσει την μπαταρία εκκίνησης ή τη σειρήνα του συναγερμού.
Όταν ο συναγερμός έχει οπλιστεί, ενεργοποιείται αν:
 • ανοίξει κάποια πόρτα, το καπό του κινητήρα ή η πόρτα του χώρου αποσκευών1
 • ανιχνευθεί κίνηση στο χώρο των επιβατών (εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αισθητήρα κίνησης*)
 • το αυτοκίνητο ανυψωθεί ή ρυμουλκηθεί (εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αισθητήρα κλίσης*)
 • αποσυνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας
 • η σειρήνα αποσυνδεθεί.

Σήματα συναγερμού

Όταν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί, συμβαίνουν τα εξής:
 • Ηχεί η σειρήνα επί 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
 • Τα φλας αναβοσβήνουν επί 5 λεπτά ή μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Αν η αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού δεν αντιμετωπιστεί, ο κύκλος του συναγερμού επαναλαμβάνεται έως και 10 φορές1.

Ενδεικτική λυχνία συναγερμού

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Η κόκκινη λυχνία LED στο ταμπλό δείχνει την κατάσταση του συστήματος συναγερμού:

 • Η λυχνία LED είναι σβηστή – ο συναγερμός δεν έχει οπλίσει.
 • Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά ανά δύο δευτερόλεπτα – ο συναγερμός έχει οπλίσει.
 • Όταν ο συναγερμός αφοπλιστεί, η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα έως και 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να επιλέξετε τη θέση ανάφλεξης I - ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.

Αισθητήρες κίνησης και κλίσης*

Οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης αντιδρούν σε κινήσεις στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων ή αν κάποιος επιχειρήσει να κλέψει τις ζάντες ή να ρυμουλκήσει το όχημα.

Ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιεί έναν προειδοποιητικό ήχο σε περίπτωση που καταγραφεί κίνηση μέσα στον χώρο επιβατών - τα ρεύματα αέρα καταγράφονται επίσης. Για τον λόγο αυτό, ο συναγερμός ενεργοποιείται αν αφήσετε το αυτοκίνητο με κάποιο παράθυρο ή με την πανοραμική οροφή* ανοικτή ή αν χρησιμοποιηθεί το σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο:
 • Κλείστε το παράθυρο και την πανοραμική οροφή, όταν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο.
 • Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών ή το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση – ρυθμίστε τους αεραγωγούς έτσι, ώστε να μην είναι στραμμένοι προς τα πάνω στον χώρο επιβατών.

Εναλλακτικά, επιλέξτε τη μειωμένη ευαισθησία συναγερμού για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τους αισθητήρες κίνησης και κλίσης.

Επίσης, απενεργοποιείτε τους αισθητήρες κίνησης και κλίσης όταν το αυτοκίνητο μεταφέρεται με πορθμείο ή τραινάμαξα, διότι οι κινήσεις σε αυτά τα μέσα μπορεί να επηρεάσουν το αυτοκίνητο και να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό.

Σε περίπτωση σφάλματος στο σύστημα συναγερμού

P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα συναγερμού, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η λυχνία και το μήνυμα Βλάβη συστ συναγρμ Απαιτείται σέρβις. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε εσείς οι ίδιοι τα εξαρτήματα στο σύστημα συναγερμού. Οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιου είδους ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους της εγγύησης.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Βοήθησε αυτό;