Αλλαγή στόχου με το Adaptive cruise control

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Adaptive cruise control (ACC1) διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Αλλαγή στόχου

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange
Εάν το στοχοθετημένο προπορευόμενο όχημα ξαφνικά στρίψει (σε κάποια έξοδο), μπορεί πιο μπροστά να υπάρχουν σταματημένα οχήματα.

Όταν το Αdaptive cruise control ακολουθεί ένα άλλο όχημα με ταχύτητα κάτω από 30 km/h (20 mph) και αλλάξει στόχο, από κινούμενο σε σταματημένο αυτοκίνητο, το Αdaptive cruise control θα επιβραδύνει λόγω του σταματημένου αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Όταν το Αdaptive cruise control ακολουθεί ένα άλλο όχημα με ταχύτητα πάνω από 30 km/h (20 mph) περίπου και αλλάξει στόχο, από κινούμενο σε σταματημένο αυτοκίνητο, το Αdaptive cruise control θα αγνοήσει το σταματημένο όχημα και θα επιταχύνει έως την αποθηκευμένη ταχύτητα.

  • Ο οδηγός πρέπει τότε να παρέμβει και να φρενάρει.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής με αλλαγή "στόχου"

Το Adaptive cruise control απενεργοποιείται προσωρινά και τίθεται σε κατάσταση αναμονής:
  • όταν η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το Adaptive cruise control δεν μπορεί να αποφασίσει αν το αντικείμενο "στόχος" είναι σταματημένο όχημα ή κάποιο άλλο αντικείμενο, π.χ. αναβαθμός.
  • όταν η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το προπορευόμενο όχημα στρίψει σε κάποια έξοδο, και το Adaptive cruise control δεν έχει πλέον μπροστά του κάποιο όχημα να ακολουθήσει.
  1. 1 Adaptive Cruise Control

Βοήθησε αυτό;