Χρήση της αυτόματης σάρωσης του πίσω παρμπρίζ κατά την όπισθεν

Αν επιλέξετε όπισθεν ενώ βρίσκονται σε λειτουργία οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού παρμπρίζ, θα ενεργοποιηθεί ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ. Η λειτουργία διακόπτεται όταν επιλέξετε άλλη ταχύτητα.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε My CarΥαλοκαθαριστήρες.
Επιλέξτε Αυτόματη σάρωση πίσω υαλοκαθαρ. για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων κατά την όπισθεν.

Εάν ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ έχει ήδη ενεργοποιηθεί στη συνεχή λειτουργία, θα παραμείνει σε αυτή.

Βοήθησε αυτό;