Ρυθμίσεις για την τηλεόραση*1

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, στην επάνω προβολή και κατά την τηλεοπτική προβολή σε πλήρη οθόνη.

Με την τηλεοπτική προβολή σε πλήρη οθόνη ή αν ανοίξετε την επάνω προβολή και πατήσετε ΡυθμίσειςΜέσα ενημέρωσηςTV, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Γλώσσα υποτίτλων
  • Γλώσσα ήχου

Μορφή εικόνων

Πατώντας στο Ποιότητα εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε σε ποια μορφή πρέπει να εμφανίζεται η τηλεοπτική εικόνα.

  1. Αυτόματο - Η τηλεοπτική εικόνα προβάλλεται στη μορφή εικόνας που μεταδίδεται.
  2. Αυτόματη συμπλήρωση - Η τηλεοπτική εικόνα μεγιστοποιείται χωρίς να περικοπεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Βοήθησε αυτό;