Αφαίρεση τροχού

Οδηγίες για την αφαίρεση τροχού όταν αλλάζετε ελαστικά. Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά.

 Σημαντικό

 • Όταν ο γρύλος* δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι αποθηκευμένος στον ειδικό χώρο φύλαξής του κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.
 • Ο γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, όπως για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού. Μόνο ο γρύλος που παραδίδεται με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωσή του. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.

 Προειδοποίηση

 • Τραβήξτε το χειρόφρενο και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση Στάθμευσης (P).
 • Ακινητοποιήστε τους τροχούς, ενώ ακουμπούν στο έδαφος, με συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα σπειρώματα είναι καλά λιπασμένα και καθαρά.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος εδράζεται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, η οποία δεν είναι ολισθηρή και κεκλιμένη.
 • Ο γρύλος πρέπει να έχει εφαρμόσει σωστά στο στήριγμα για τον γρύλο.
 • Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτε ανάμεσα στο έδαφος και το γρύλο, ούτε και ανάμεσα στο γρύλο και το σημείο στήριξης του γρύλου.
 • Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το γρύλο.
 • Αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, οι επιβάτες πρέπει να σταθούν σε ασφαλές σημείο.
 • Χρησιμοποιείτε γρύλο που έχει σχεδιαστεί για το αυτοκίνητο, όταν αλλάζετε ελαστικό. Χρησιμοποιείτε υποστηρίγματα, για να στερεώσετε το αυτοκίνητο για κάθε άλλη εργασία.
 • Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο, όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο!

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο και ανάψτε τα αλάρμ, αν πρόκειται να αλλάξετε το ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε τη σχέση P ή επιλέξτε πρώτη αν το αυτοκίνητο διαθέτει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Ισχύει για αυτοκίνητα με Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων*: Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πνευματική ανάρτηση, πρέπει να την απενεργοποιήσετε πριν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με γρύλο*.

Βγάλτε τον γρύλο*, το μπουλονόκλειδο* και τα εργαλεία για τις πλαστικές τάπες των μπουλονιών τροχού που είναι τοποθετημένα στο πλαίσιο αφρώδους υλικού.

P6-1746-Tool and plastic cap for wheels screws
Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών.
Ακινητοποιήστε τους τροχούς, τοποθετώντας τάκους μπροστά και πίσω από τους τροχούς που παραμένουν στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης με το μπουλονόκλειδο* μέχρι την τερματική θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες.

P5-1507-tool for wheel screws

 Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να βιδωθεί μέχρι τέρμα στο μπουλονόκλειδο*.
Αφαιρέστε τις πλαστικές τάπες από τα μπουλόνια τροχού με το ειδικό εργαλείο.
Ενώ το αυτοκίνητο ακουμπά ακόμη στο έδαφος, χρησιμοποιήστε το μπουλονόκλειδο/κρίκο ρυμούλκησης για να ξεβιδώσετε τα μπουλόνια του τροχού κατά ½-1 στροφή, πιέζοντας προς τα κάτω (αριστερόστροφα).

Κατά την ανύψωση του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό ο γρύλος* ή οι βραχίονες ανύψωσης να έχουν τοποθετηθεί στα προβλεπόμενα σημεία στην κάτω πλευρά του αμαξώματος του αυτοκινήτου. Τα τρίγωνα σημάδια στο πλαστικό κάλυμμα υποδεικνύουν τις θέσεις των σημείων ανύψωσης. Υπάρχουν δύο σημεία στερέωσης του γρύλου σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου. Υπάρχει μια υποδοχή για τον γρύλο σε κάθε σημείο.

P5-1817-V60-Jack lifting point in flange
Τοποθετήστε τον γρύλο σε επίπεδο, σταθερό έδαφος που δεν γλιστρά, κάτω από το σημείο στερέωσης που θα χρησιμοποιήσετε.
Περιστρέψτε τον γρύλο μέχρι να ευθυγραμμιστεί σωστά και να έρθει σε επαφή με τα σημεία στερέωσης του γρύλου στο αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του γρύλου (ή οι βραχίονες του ανυψωτήρα στο συνεργείο) έχει τοποθετηθεί σωστά στο σημείο στήριξης του γρύλου έτσι, ώστε ο πείρος στο κέντρο της κεφαλής να εφαρμόσει στην οπή του σημείου στήριξης του γρύλου και η βάση να είναι τοποθετημένη κάθετα κάτω από το σημείο στήριξης του γρύλου.
Περιστρέψτε τον γρύλο έτσι, ώστε η μανιβέλα να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από το πλάι του αυτοκινήτου, οπότε οι βραχίονες του γρύλου είναι κάθετοι στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου.
Ανυψώστε το αυτοκίνητο τόσο ψηλά όσο χρειάζεται, για να μπορεί ο τροχός που θα αφαιρεθεί να κινηθεί πιο ελεύθερα. Αφαιρέστε τα μπουλόνια τροχού και ανασηκώστε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;