Προειδοποίηση απόστασης*1

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης2 μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να παρατηρήσει ότι η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι πολύ μικρή.

Ωστόσο, προϋπόθεση αποτελεί το αυτοκίνητο να διαθέτει Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head‐up display) για να εμφανιστεί η προειδοποίηση απόστασης, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται ως ένα σύμβολο στο παρμπρίζ, αρκεί η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα να είναι μικρότερη από την προεπιλεγμένη τιμή.

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι ενεργή σε ταχύτητες πάνω από 30 km/h (20 mph) και επενεργεί μόνο ως προς τα προπορευόμενα οχήματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν παρέχονται πληροφορίες για την απόσταση για τα επερχόμενα, βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα.

 Σημείωση

  • Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).
  • Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι απενεργοποιημένη όσο είναι ενεργό το Adaptive cruise control ή το Pilot Assist.

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης επενεργεί μόνο αν το χρονικό περιθώριο έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερο από το προκαθορισμένο - η ταχύτητα του αυτοκινήτου που οδηγείτε δεν επηρεάζεται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).
  3. 2 Distance Alert

Βοήθησε αυτό;