Χρήση της μεγάλης σκάλας

Μπορείτε να χειρίζεστε τη μεγάλη σκάλα από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη. Η μεγάλη σκάλα είναι η πιο ισχυρή πηγή φωτισμού του αυτοκινήτου και πρέπει να τη χρησιμοποιείτε όταν οδηγείτε στο σκοτάδι για καλύτερη ορατότητα, αρκεί να μη θαμπώνετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
P5-1617 Stalk with turning ring, high beam toggling
Μοχλοδιακόπτης τιμονιού με περιστρεφόμενο δακτύλιο.

Σινιάλο προβολέων

P5-Icon red arrow 1Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη ελαφρά προς τα πίσω μέχρι τη θέση σινιάλου προβολέων. Η μεγάλη σκάλα ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρι να αφήσετε το μοχλοδιακόπτη.

Μεγάλη σκάλα

P5-Icon red arrow 2Μπορείτε να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον μοχλοδιακόπτη του τιμονιού βρίσκεται στη θέση P5-1707 Symbol AUTO1 ή P5-1507 Symbol low beam. Ενεργοποιήστε τη μεγάλη σκάλα μετακινώντας τον μοχλοδιακόπτη προς τα εμπρός. Για την απενεργοποίηση, μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πίσω.

Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η λυχνία P5-1507 Symbol high beam.

  1. 1 Όταν είναι ενεργοποιημένη η μεσαία σκάλα.