Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Διαχείριση κλήσεων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.
P5/P6-1746-Phone ongoing call
Γενική εικόνα.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

Ανοίξτε την επιμέρους προβολή για το τηλέφωνο.
Επιλέξτε μια κλήση από: το ιστορικό κλήσεων, εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή μέσω της λίστας επαφών. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ή περιήγησης στη λίστα επαφών. Πατήστε στο P5–1507–Phone-Favorite star στη λίστα επαφών για να προσθέσετε μια επαφή στα Αγαπημένα.
Πατήστε P5–1507–Symbol-Phone-call για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Πατήστε P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call για να τερματίσετε την κλήση.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις από το μητρώο κλήσεων μέσω του μενού εφαρμογών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι P5–1507–App-menu button.

Πραγματοποίηση κλήσεων προς πολλά άτομα

Στη διάρκεια μιας κλήσης:
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη κλήσης.
Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε κλήση από το μητρώο κλήσεων, τα Αγαπημένα ή τη λίστα επαφών.
Πατήστε σε μια καταχώρηση/γραμμή στο μητρώο κλήσεων, ή πατήστε στο P5–1507–Symbol-Phone-call δίπλα στην επαφή στη λίστα επαφών.
Πατήστε Εναλλγ σε άλλη κλήσ για εναλλαγή μεταξύ των ατόμων που συνομιλείτε.
Πατήστε P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Κλήσεις κοινής συνομιλίας

Στη διάρκεια κλήσεων με πολλούς καλούμενους:
Πατήστε Συμμτχ στις κλήσ για να συγχωνευτούν οι ενεργές κλήσεις με πολλούς καλούμενους.
Πατήστε P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις

Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού και στην κεντρική οθόνη. Για να διαχειριστείτε την κλήση, χρησιμοποιήστε τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι ή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.
Πατήστε P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια ενεργής κλήσης

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.
Πατήστε P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση προσωπικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια της εκάστοτε κλήσης πιέστε Προσωπική κλήση και επιλέξτε ρύθμιση:

  • Εκτροπή στο κινητό τηλέφωνο - η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης αποσυνδέεται και η κλήση συνεχίζεται στο κινητό τηλέφωνό σας.
  • Μόνο οδηγός - το μικρόφωνο στην οροφή στην πλευρά συνοδηγού απενεργοποιείται και η κλήση συνεχίζεται με τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου.

Βοήθησε αυτό;