Σύστημα κλιματισμού

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού ελέγχονται από την κεντρική οθόνη και τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.

Ο χειρισμός ορισμένων λειτουργιών για τα πίσω καθίσματα είναι επίσης εφικτός από τους διακόπτες του συστήματος κλιματισμού* στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;