Έναρξη υποβοήθησης προσπέρασης με το Adaptive cruise control

Για την υποβοήθηση προσπέρασης πρέπει να ισχύει μια σειρά από προϋποθέσεις.

Συνέχιση της Υποβοήθησης προσπέρασης

Για να ενεργοποιηθεί η υποβοήθηση προσπέρασης, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
  • πρέπει να υπάρχει προπορευόμενο όχημα (το “όχημα-στόχος”)
  • η τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου σας είναι τουλάχιστον 70 km/h (43 mph)
  • η αποθηκευμένη ταχύτητα του ACC πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για να γίνει η προσπέραση με ασφάλεια.

Έναρξη της υποβοήθησης προσπέρασης

Για να αρχίσει η Υποβοήθηση προσπέρασης:

Ανάψτε φλας.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό φλας σε αριστεροτίμονο αυτοκίνητο το δεξί σε δεξιοτίμονο.

Η Υποβοήθηση προσπέρασης έχει αρχίσει.

Βοήθησε αυτό;