Χρήση του αναπτήρα*

Ο αναπτήρας μπορεί να υπάρχει ως συμπληρωματικό εξάρτημα στον ρευματοδότη 12 V στο μπροστινό τμήμα της επιμήκους κονσόλας.
18w17-V60-Cigarette lighter front outlet
Αναπτήρας στην επιμήκη κονσόλα, μπροστινό κάθισμα.
Πατήστε το κουμπί στον αναπτήρα.
Το κουμπί πετάγεται προς τα πάνω, όταν ο αναπτήρας αρχίσει να πυρακτώνεται.
Τραβήξτε τον αναπτήρα έξω από τον ρευματοδότη και χρησιμοποιήστε το πυρακτωμένο άκρο για να ανάψετε τσιγάρο.
Επανατοποθετήστε τον αναπτήρα μέσα στον ρευματοδότη.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε όταν είναι ενεργοποιημένος ο αναπτήρας έτσι, ώστε το πυρακτωμένο άκρο να μην προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ή τραυματίσει τους επιβάτες για παράδειγμα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;