Προστασία του προφίλ οδηγού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο οι διαφορετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο να μην αποθηκεύονται στο ενεργό προφίλ οδηγού. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προστατεύσετε το προφίλ του οδηγού.

 Σημείωση

Η προστασία ενός προφίλ οδηγού είναι εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Για να προστατεύσετε ένα προφίλ οδηγού:
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΣύστημαΠροφίλ οδηγού.
Επιλέξτε Επεξεργασία προφίλ.
Ανοίγει ένα μενού, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το προφίλ.
Επιλέξτε Προστασία του προφίλ για να προστατεύσετε το προφίλ.
Αποθηκεύσετε την επιλογή σας για την προστασία του προφίλ, πατώντας Πίσω/Κλείσιμο.
Όταν το προφίλ είναι προστατευμένο, οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο δεν αποθηκεύονται στο προφίλ αυτόματα. Πρέπει αντί αυτού να αποθηκεύετε τις αλλαγές χειροκίνητα, πατώντας Αποθήκ. τρεχουσών ρυθμίσεων στο προφίλ. Όταν, από την άλλη πλευρά, το προφίλ δεν είναι προστατευμένο, οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκεύονται αυτόματα στο προφίλ.

Βοήθησε αυτό;