Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call1, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Δημιουργία ενός Volvo ID με την εφαρμογή Volvo ID

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Volvo ID από το Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης.
Αρχίστε την εφαρμογή και καταχωρήστε μια προσωπική διεύθυνση email.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.
Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί και καταχωρήθηκε αυτόματα στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον τις υπηρεσίες Volvo ID.

Δημιουργία Volvo ID στην ιστοσελίδα της Volvo Cars

Μεταβείτε στο www.volvocars.com και συνδεθείτε2 χρησιμοποιώντας το εικονίδιο επάνω δεξιά. Επιλέξτε Δημιουργία Volvo ID.
Εισάγετε τη διεύθυνση email σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.
Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να καταχωρήσετε το ID στο αυτοκίνητο.

Δημιουργία Volvo ID με την εφαρμογή Volvo On Call3

Κατεβάστε (download) την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Volvo On Call από το smartphone, μέσω π.χ. App Store, Windows Phone ή Google Play.
Επιλέξτε δημιουργία Volvo ID από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και εισάγετε τη διεύθυνση email σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.
Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να καταχωρήσετε το ID στο αυτοκίνητο.

Καταχώρηση του Volvo ID σας στο αυτοκίνητο

Αν δημιουργήσατε το Volvo ID σας μέσω διαδικτύου ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call, καταχωρήστε το στο αυτοκίνητό σας ως εξής:

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεβάστε την εφαρμογή Volvo ID από το Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης.

 Σημείωση

Για να κατεβάσετε (download) εφαρμογές, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
Αρχίστε την εφαρμογή και εισάγετε το προσωπικό σας Volvo ID/τη διεύθυνση email σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εστάλησαν αυτόματα στη διεύθυνση email που είναι συνδεδεμένη με το Volvo ID σας.
Το Volvo ID σας έχει πλέον καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Volvo ID.
  1. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.
  2. 2 Διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές.
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  4. 3 Αυτοκίνητα με Volvo On Call*.

Βοήθησε αυτό;