Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης

Ο φωτισμός προσέγγισης ανάβει όταν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση.

Η λειτουργία ενεργοποιείται, όταν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί για το ξεκλείδωμα. Τότε, ανάβουν τα φώτα θέσης, ο φωτισμός εξωτερικών λαβών*, ο φωτισμός της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, οι πλαφονιέρες, τα φώτα δαπέδου και ο φωτισμός στον χώρο αποσκευών. Αν ανοίξει κάποια πόρτα εντός του χρόνου ενεργοποίησης, ο χρόνος λειτουργίας του φωτισμού στις εξωτερικές λαβές* και του εσωτερικού φωτισμού θα παραταθεί.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία από την κεντρική οθόνη.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;