Έναρξη λειτουργίας της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα όταν επιλεγεί η όπισθεν ή χειροκίνητα με ένα από τα κουμπιά λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Προβολή κάμερας κατά την όπισθεν

Όταν επιλεγεί η όπισθεν, στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή 360° ή οποιαδήποτε από τις προβολές πλαϊνής θέασης αν είχαν επιλεγεί την τελευταία φορά ως προβολή κάμερας, διαφορετικά εμφανίζεται η πίσω προβολή.

Προβολή κάμερας για χειροκίνητη ενεργοποίηση της κάμερας

P5-1546-Knapp-PAC Kamera På/Av

Θέστε σε λειτουργία την κάμερα συστήματος στάθμευσης με αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Στην οθόνη τότε εμφανίζεται αρχικά η προβολή κάμερας που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Ωστόσο, μετά από κάθε εκκίνηση του κινητήρα, αντί της τελευταίας πλαϊνής προβολής εμφανίζεται η προβολή 360° και αντί της πίσω μεγεθυσμένης προβολής που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως εμφανίζεται η πίσω προβολή.

Αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας

Η μπροστινή προβολή σβήνει στα 25 km/h (16 mph) για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού - επανενεργοποιείται αυτόματα αν η ταχύτητα μειωθεί στα 22 km/h (14 mph) εντός 1 λεπτού, με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h (31 mph).

Οι υπόλοιπες προβολές της κάμερας σταματούν να εμφανίζονται στα 15 km/h (9 mph) και δεν επανενεργοποιούνται.

Βοήθησε αυτό;